Catering Annakapel

Het Sint-Annaklooster

Rond 1842 kwamen de Zusters Franciscanessen naar Zundert. Ze stichtten daar het Sint-Annaklooster met internaat aan de Molenstraat 13. Voluit ging het om de Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
De zusters stichtten een aantal scholen voor onderwijs aan meisjes, en een kleuterschool. Hoewel de zusters in 1999 vertrokken, is het klooster nog steeds aanwezig, en het is geklasseerd als rijksmonument. Het huis, dat aan de voorzijde nog uit het stichtingsjaar stamt, heeft kenmerken van neoclassicisme en neorenaissancestijl. Het werd uitgebreid met onder meer een kapel (1900) in chaletstijl. Na 1950 werden er ook een aantal scholen bijgebouwd. Het klooster werd anno 2011, na 12 jaar leegstand, gerenoveerd tot een multifunctioneel complex met winkels en horeca, en appartementen.
In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn zoveel mogelijk authentieke elementen bewaard gebleven zoals raamko­zijnen, dakkapellen, oude vloeren en een oude kelder.

De Annakapel is een unieke locatie voor de viering van grote levensgebeurtenissen, zoals bruiloften en uitvaarten. Maar het biedt ook een prachtig decor voor kleine concerten, toneel- en kunstvoorstellingen, recepties, productpresentaties en vergaderingen.

Het St. Annaklooster is een rijksmonument met een grote cultuurhistorische waarde voor de gemeente, het heeft een nieuwe bestemming en het is gaaf bewaard gebleven.